Bli medlem

For å melde deg inn i Antroposofisk selskap må du melde deg inn i landselskapet. Ønsker du videre å tilhøre en lokal gruppe blir du fordelt etter hvor du bor i landet. Vi som bor i Trøndelag hører til Trondheimsgruppen av antroposofisk selskap.
I tillegg til et medlemsgebyr for å være medlem i landselskapet betales det inn et medlemsbidrag for å være med i Trondheimsgruppen (dette for å dekke kostnader som husleie mm).

For å melde deg inn trykk her.